zaloguj się

< powrót

Zapomniałeś hasła? Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, na który przyjdzie link stworzenia nowego hasła.

zaloguj się

utwórz konto

Zakładając konto oszczędzisz swój czas przy następnych zakupach! Proces utworzenia konta to 30 sekund.

Zarejestruj się

Regulamin i polityka prywatności

sklepu internetowego www.sasserwis.pl

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego WWW.SASSERWIS.PL
2. Sklep Internetowy SERWIS ARMATURY SANITARNEJ, prowadzony jest przez: Serwis Armatury Sanitarnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 140, 52-014 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 913-11-56-256, REGON: 932087420
3. Kontakt poprzez adres e-mail biuro@sasserwis.pl, lub telefonicznie pod numerem (+48) 603 766 650
4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszystkimi załącznikami do niego;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy działający pod adresem www.sasserwis.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia i dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie;
Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep;
Towar – produkt wystawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta, służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta, dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu;
Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 121); u.p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Nr 827).

§ 1 Przyjmowanie i realizacja zamówień

Czas realizacji – czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia przez sklep do chwili wysłania przesyłki do klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

Wysyłki towaru dokonujemy każdego dnia roboczego po godz. 16.00

Czas otrzymania przesyłki – to czas realizacji zamówienia i czas jego dostawy. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi 24 godzin w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz 24 godziny lub 48 godzin w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości. 1.1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem automatyczną wiadomość zwrotną z informacją, że Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia lub jego części przez Sklep.

1.3. W zamówieniu Klient dokonuje:
-wyboru zamawianych Towarów,
-oznaczenia sposobu dostawy i adresu dostawy,
-wyboru sposobu płatności.

1.4. O przewidywanym czasie realizacji całości zamówienia Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji.

1.5. O dokładnym terminie wysłania przesyłki Nabywca jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie akceptacji listu przewozowego przez firmę kurierską. Akceptacja listu przewozowego wystawiona przez firmę kurierską oznacza potwierdzenie odbioru paczki przez kuriera tego samego dnia, w którym nastąpiła akceptacja listu.

1.6. Dokładną godzinę dostarczenia przesyłki Nabywca może uzyskać dzwoniąc na infolinię firmy kurierskiej podając numer przesyłki znajdujący się w potwierdzeniu e-mail.

1.7. Standardowo towar zamówiony i opłacony do godz. 11:30 wysyłamy do Państwa tego samego dnia.

1.8. W takim przypadku można się spodziewać otrzymania przesyłki w dniu następnym. Aby ułatwić Państwu orientację o terminie wysyłki, na indywidualnej stronie każdego towaru w naszym sklepie, informujemy o dostępności produktów w naszym magazynie.

1.9. Jeśli z jakichś przyczyn towar jest na wyczerpaniu, przesyłka może się przedłużyć o kolejne dni. Jeśli tak się stanie, Opiekun zamówienia skontaktuje się z Państwem i poinformuje o tym fakcie.

1.10. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, zostaną Państwo o tym bezzwłocznie przez nas poinformowani.

1.11. Do każdego zamówienia Sklep wystawia rachunek, wyłącznie w języku polskim.

1.12. Przy składaniu zamówienia Klient akceptuje Regulamin, mając uprzednio możliwość zapoznania się z nim.

§ 2 Objaśnienia oznaczeń dostępności produktów

Duża ilość na magazynie – produkt dostępny na naszym magazynie we Wrocławiu . Może zostać wysłany do Państwa tego samego dnia (tylko w dni robocze) dotyczy zamówień z opcją płatności on-line, za pobraniem lub w przypadku opłaconych zamówień, zaksięgowanych do godziny 11:30.

Mała ilość na magazynie – produkt dostępny na naszym magazynie we Wrocławiu . Może zostać wysłany do Państwa tego samego dnia (tylko w dni robocze) dotyczy zamówień z opcją płatności on-line, za pobraniem lub w przypadku opłaconych zamówień, zaksięgowanych do godziny 11:30.

Produkt dostępny na zamówienie – produkt niedostępny na naszym magazynie, musi być przez nas sprowadzony. Po otrzymaniu zamówienia, sprawdzamy dostępność i informujemy o niej klienta. Wtedy w przypadku akceptacji przewidywanego terminu dostawy, następuje realizacja (tylko w dni robocze) dotyczy zamówień z opcją płatności on-line, za pobraniem lub w przypadku opłaconych zamówień, zaksięgowanych do godziny 11:30.

Do wyczerpania zapasów – produkt dostępny na naszym magazynie we Wrocławiu aczkolwiek niedostępny już u producenta. Wysyłamy aż do wyczerpania zapasów na magazynie. Może zostać wysłany do Państwa tego samego dnia (tylko w dni robocze) dotyczy zamówień z opcją płatności on-line, za pobraniem lub w przypadku opłaconych zamówień, zaksięgowanych do godziny 11:30.

§ 3 Zmiany w zamówieniach

3.1 Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego zrealizowania (tj. do momentu wysłania Towaru). Jeśli jednak towar jest sprowadzany pod specjalne zamówienie i bez konsultacji o sposobie jego zamontowania lub przydatności, zwrotów takich produktów nie będzie można dokonać. Produkty noszące ślady montażu lub bez opakowań też nie zostaną przyjęte.

3.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mail biuro@sasserwis.pl lub telefoniczny.

3.3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem, dotyczące w szczególności zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy, zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail podanego na zamówieniu lub z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

§ 4 Ceny towarów

4.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.

4.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

4.4. Sposób dostawy towaru, odbywa się zawsze za pomocą kuriera lub Poczty Polskiej, zgodnie z formularzem zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo w szczególnych wypadkach do zmiany sposobu dostawy. Koszty dostawy zamówionego Towaru ponosi Klient. W przypadku zamówień powyżej wyznaczonej kwoty przez Sklep, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

4.5. Zamówienia są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość wysyłki zagranicznej istnieje tylko w przypadku wcześniejszego ustalenia kosztów transportu poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny.

4.6. Wszelkie rabaty i promocje nie łączą się.

§ 5 Reklamacje

5.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, od producenta i są oryginalne. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego (np. ten sam produkt może posiadać nieco inne opakowanie zmodyfikowane z inicjatywy producenta, co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność).

5.2 Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku niezgodności Towaru ze złożonym zamówieniem.

5.3 Reklamacje wadliwego działania produktu są rozpatrywane przez siatkę regionalnych oddziałów serwisowych danego producenta. W większości sytuacji, serwis taki przyjeżdża i sprawdza na miejscu przyczynę reklamacji (wadliwego działania części zamiennej) zgodnie z okresami gwarancji zamieszczonymi na kartach gwarancyj każdego producenta oferowanego w naszym e-sklepie

5.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sklep wraz z reklamowanym Towarem. W przypadku uznania reklamacji Towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia Towaru lub wymiany na nowy jak również w sytuacji, gdy Towar był już wymieniany albo naprawiany, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot kosztów zakupu Towaru lub za zgodą Klienta Sklep zaoferuje mu inne, dostępne Towary do wyboru.

5.5. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji z Towarem, żądanie Klienta uznaje się za uzasadnione.

5.6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z art. 27 u.p.k. konsument w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.2 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

§ 7 Dane osobowe

7.1 Po złożeniu zamówienia w Sklepie dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

7.2 Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7.3. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego SASSERWIS.

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zdjęcia oraz opisy produktów są wyłączną własnością Sklepu SASSERWIS. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.

8.2. Spory powstałe w wyniku realizacji umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość wynika z odpowiednich przepisów.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie.

8.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.

8.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.eco-fantazja.pl .Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. W stosunku do Klientów, którzy posiadali konto przed zmianą Regulaminu, zmiana jest skuteczna w terminie 10 dni od daty poinformowania ich o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez sposób wskazany przez Sklep lub przesłać swoje oświadczenie na adres Biura Obsługi Klienta. Sklep z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.

8.6 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.